Uprzejmie informujemy, że w okresie

od 27 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Sekretariat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Węgrowie będzie czynny w godzinach :

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

Informacja dla rodziców dzieci poddanych diagnozie pedagogicznej i psychologicznej

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

   Standardy i procedury bezpiecznej diagnozy wynikające ze stanu epidemii COVID-19

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadza następujące zasady pracy diagnostycznej:

 1. W celu przyjęcia dziecka na badania psychologiczne i pedagogiczne, po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego do Poradni, pracownik sekretariatu wykonuje rozmowę telefoniczną na podany w formularzu numer telefonu. Podczas rozmowy dokonany zostaje wstępny wywiad. Służy on uzupełnieniu ankiety, którą podczas wizyty w Poradni zobowiązany jest własnoręcznie podpisać klient.

     Ankieta zawiera:

  • Klauzulę, że rodzic jest zobowiązany udzielać prawdziwych informacji. Za podanie informacji niezgodnych z prawdą, narażających życie i zdrowie innych, grozi mu odpowiedzialność karna.
  • Pytanie, czy rodzina dziecka nie jest objęta kwarantanną.
  • Pytanie, czy dziecko i rodzice/opiekunowie są zdrowi/nie mają objawów infekcji.
  • Pytanie, czy dziecko/rodzice nie mieli w ciągu ostatnich dwóch tygodni kontaktu z osobami w kwarantannie/które wróciły z zagranicy/podejrzanymi o zakażenie/ zakażonymi.

W przypadku udzielenia choćby jednej odpowiedzi twierdzącej, badanie nie może się odbyć.


Podczas rozmowy telefonicznej pracownik sekretariatu:

  • informuje, że rodzice/opiekunowie są zobowiązani zapewnić sobie i dziecku środki ochrony osobistej (rękawiczki oraz maseczki/przyłbice);
  • informuje, że rodzic zgłaszając się z dzieckiem na badanie jest zobowiązany zapewnić dziecku: ołówek, kredki i nożyczki – małe dziecko oraz ołówek, długopis i czerwona kredka – dziecko szkolne, a także dla siebie posiadać długopis;
  • informuje, że przed wejściem do budynku Poradni za pisemną zgodą opiekuna zostanie zmierzona temperatura dziecka;
  • informuje o konieczności zdezynfekowania rąk przez opiekuna oraz dziecko podczas wejścia na teren poradni.

 2. Po dokonaniu kwalifikacji wstępnej rodzic, zostaje zawiadomiony o wyznaczonym terminie badania drogą telefoniczną lub SMS-em.

 3. Jeśli dziecko jest po raz pierwszy badane w Poradni, diagnosta (psycholog lub pedagog) na dzień przed planowanym terminem przeprowadza telefoniczny wywiad diagnostyczny z rodzicem/opiekunem.

 4. Diagności Poradni pracują w zespołach dwuosobowych (pedagog i psycholog) – jeden zespół w godzinach przedpołudniowych: 8:30-12:30 a drugi zespół w godzinach popołudniowych: 13.00-17.00

 5. W celu wyeliminowania do minimum kontaktów między obcymi sobie osobami, jednocześnie na terenie Poradni odbywa się pełna diagnoza tylko jednego dziecka. Dopuszcza się w godzinach 9:30- 11:30 przeprowadzanie badań psychologicznych lub pedagogicznych kolejnego dziecka z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby poddane badaniom dzieci oraz ich opiekunowie nie mogli się ze sobą spotkać.

 6. Rodzic/opiekun w trakcie badania dziecka przebywa w Poradni w miejscu do tego wyznaczonym – wskazanym przez dyrektora placówki. Rodzic podczas swojego pobytu w Poradni zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad utrzymywania bezpiecznej odległości oraz zakrywania ust i nosa maseczką.

 7.  Poddane badaniu dziecko przebywa z diagnostą wydezynfekowanym pomieszczeniu. Badanie odbywa się z zastosowaniem przezroczystej ścianki (z pleksi) oddzielającej diagnostę od dziecka. Dziecko badane jest tylko w jednym przemieszczeniu przez 1 lub 2 osoby diagnozujące. Po terenie Poradni dziecko przemieszcza się wyłącznie pod opieką diagnosty oraz rodzica/opiekuna.

 8. W czasie prowadzonego badania, w celu zapewnienia pełnej wentylacji pomieszczenia, jeśli warunki atmosferyczne to umożliwiają otwarte jest okno. W innym przypadku gabinet diagnostyczny musi być wietrzony co godzinę.

 9.  Osoba prowadząca diagnozę wyposażona jest w maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe oraz fartuch ochronny.

 10. Po każdym badaniu pomieszczenie, gdzie odbywała się diagnoza, jest dezynfekowane i wietrzone. Natomiast pomoce dydaktyczne (testy, itp.) oraz wytworzone przez dziecko prace poddawane są 72 godzinnej kwarantannie w oddzielnym pomieszczeniu.

 11. Pomieszczenie wykorzystywane do badań, po starannym odkażeniu przechodzi dobę kwarantanny.

 12. Po wykonanym badaniu, diagnosta umawia się z rodzicem na kolejną rozmowę telefoniczną. Podczas takiej rozmowy omówione zostają wyniki badania. Rodzic otrzymuje informację o rodzaju proponowanego dokumentu (orzeczenie – jaki rodzaj/przyczyna; opinia – jaka itp.). Jeśli istnieje taka konieczność, w trakcie tej rozmowy uzupełniany jest także wywiad diagnostyczny.

 13. Jeśli do wydania orzeczenia/opinii konieczne jest uzupełnienie dokumentacji dziecka, diagnosta informuje o tym rodzica w trakcie rozmowy telefonicznej wstępnej lub po badaniu dziecka.

 

               KOMUNIKAT

                    Szanowni Państwo,

                  informujemy, że

               zajęcia diagnostyczne i dydaktyczno-terapeutyczne zostają zawieszone

                do  dnia 24 maja 2020 r.

               W tych dniach Sekretariat Poradni będzie nieczynny.

                 Z sekretariatem prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:

             sekretariat@poradnia.wegrow.pl lub telefonicznie 25 792 47 00

             od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

             Ze specjalistami można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

             telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

             Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Dyrektor Poradni

Beata Gashi


Dane kontaktowe do specjalistów:

Logopedzi:

Anna Dudek  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 791 190 773

przyjmuje w dniach: poniedziałek, wtorek

 

Magdalena Miałkowska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 606 112 243

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Beata Przybyszewska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 513 015 775

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Psycholodzy:

Katarzyna Kowalczyk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 507 519 269

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Dorota Mućk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 796 039 402

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Joanna Romańska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 577 355 803

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Urszula Rudaś  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 519 387 977

przyjmuje w dniach: poniedziałek, środa

 

Terapeuci pedagogiczni:

Beata Przybyszewska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 513 015 775

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Beata Rybińska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 883 749 384

przyjmuje w dniach: poniedziałek, środa

 

Pedagodzy:

Hanna Górska-Rońda  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 691 497 647

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek


Kazimiera Mikołajewska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 690 567 178

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

 

Izabela Ratyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  tel. 791 430 033

przyjmuje w dniach: poniedziałek-piątek

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na przywrócenie stacjonarnej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie osoby zainteresowane uzyskaniem aktualnych orzeczeń i opinii dzieci i młodzieży, proszone są o dokonywanie zapisów na wizyty w poradni.

 

Uruchamia się zapisy na badania diagnostyczne dotyczące wydawania:

-   opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

-   orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

-   orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

-   orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

-   orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z Poradnią

tel. 25 792 47 00,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

    Jednocześnie informujemy, że zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz konsultacje psychologiczno-pedagogiczne nadal odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

            Z poważaniem,

 

                Beata Gashi

                                                                                                               Dyrektor Poradni

                                                                                                 Psychologiczno - Pedagogicznej

                                                                                                                   w Węgrowie

                   

Kampania-Domowe-Zasady-Ekranowe

Joomla Templates by Joomla51.com