Nauczycielu, jeżeli Twój uczeń się jąka…

 

 • Bądź wyrozumiały i cierpliwy – uczeń jąkający się nie oczekuje specjalnego traktowania, daj mu jedynie więcej czasu na odpowiedź i traktuj go jak innych – z życzliwością.

 

 • Stwórz w klasie atmosferę sprzyjającą swobodnemu wypowiadaniu się, postaraj się, żeby wszyscy zaakceptowali sposób mówienia ucznia
  z niepłynnością mowy.

 

 • Epizody niepłynności traktuj naturalnie – pamiętaj, jesteś wzorem zachowania wobec ucznia jąkającego się.

 

 • Mów powoli i spokojnie, nie stosuj presji czasowej – ułatwisz mu wypowiedź, jeśli nie będziesz zmuszać go do pośpiechu i konkurowania
  o uwagę i możliwość zabrania głosu.

 

 • Nie dawaj „dobrych rad”: „zwolnij, weź głęboki oddech, uspokój się” – takimi uwagami wprowadzisz go w zakłopotanie.

 

 • Nie kończ za niego zdania i nie poprawiaj go – możesz pomóc wspólnie wypowiadając trudne wyrazy, frazy lub zdania; stosując pauzy.

 

 • Nie zwalniaj jąkającego się z odpowiedzi ustnych, ale też nie „wyrywaj” go do odpowiedzi, pozwól mu odpowiadać z ławki.

 

 • Podczas odpowiedzi ucznia staraj się utrzymywać z nim kontakt wzrokowy, w pozawerbalny sposób okaż aprobatę dla niego i jego wypowiedzi.

 

 • Okazuj zainteresowanie tym, co mówi uczeń, a nie sposobem mówienia. Reaguj tak samo wtedy, gdy mówi płynnie i kiedy się jąka.

 

 • Oceniaj wartość merytoryczną jego odpowiedzi – jąkanie nie oznacza braku wiedzy, tylko kłopoty z jej przekazaniem.

 

 • Podkreślaj mocne strony ucznia, wzmacniaj poczucie własnej wartości, jednocześnie nie pozwól, by jąknie stało się wymówką i usprawiedliwieniem dla nieuczenia się.

 

 • Spotkaj się z uczniem na osobności, porozmawiaj z jego rodzicami. Poznaj jego potrzeby, sytuację rodzinną, upewnij się, czy korzysta już z terapii mowy. Wspieraj jego i rodzinę swoja wiedzą pedagogiczną.
 • Dowiedz się czy uczeń jąkający się używa jakichś technik, gestów wspomagających płynne mówienie – pozwól mu na to i zachęcaj do ich stosowania podczas lekcji.

 

 • Dowiedz się więcej o jąkaniu. Jeżeli to możliwe skontaktuj się z logopedą prowadzącym terapię i poproś o wskazówki, w jaki sposób możesz wspierać proces terapeutyczny ucznia.

 

 • Zapoznaj uczniów w klasie z problemem jąkania, aby wyzwolić w nich tolerancję i chęć pomocy. Zadbaj o klimat życzliwości.

 

 

 

 

         Opracowanie: Magdalena Miałkowska

 

 

 

Źródło: Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko…” w: „Społeczny aspekt jąkania – wskazówki dla jąkających się ich rodziców, nauczycieli i logopedów” E. Bijak, D. Kamińska.

 

Joomla Templates by Joomla51.com