Pomoc pedagogiczna

 

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to szereg metod badawczych pozwalających na rozpoznawanie, w możliwie dogłębny sposób, przyczyn trudności w nauce. Tok postępowania diagnostycznego przy badaniu pedagogicznym przedstawia się następująco:

 • analiza opinii ze szkoły,
 • wywiad z rodzicami,
 • rozmowa z uczniem,
 • sprawdzenie wiadomości edukacyjnych z języka polskiego i matematyki,
 • analiza wytworów pracy ucznia w warunkach szkolnych,
 • analiza samodzielnych wypowiedzi pisemnych,
 • ocena umiejętności czytania i pisania,
 • ocena poziomu graficznego pisma,
 • obserwacja pamięci słuchowej,
 • badanie słuchu fonematycznego,
 • opracowanie wniosków, zaleceń, udzielenie porad rodzicom, nauczycielom, uczniom, w ramach czynności posdiagnostycznych.

Biorąc pod uwagę złożoność prób badanie pedagogiczne jest czasochłonne. Zależy to od przypadku, etapu edukacyjnego.

Terapia Pedagogiczna

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży.
Poprzez zabawę, gry i różnorodne, atrakcyjne w swej formie, ćwiczenia usprawnia się percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, wyobraźnię, orientację przestrzenną i grafomotorykę.
Uczestnicy terapii doskonalą także swoje umiejętności w zakresie poprawnego czytania i pisania.

Joomla Templates by Joomla51.com