Pomoc psychologiczna

 

Pomoc psychologiczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie przybiera formy:

  • diagnozy
  • porad i konsultacji
  • spotkań terapeutycznych
  • interwencji kryzysowych

Diagnoza psychologiczna jest sposobem określenia problemu klienta. Jest ona możliwa dzięki zastosowaniu specjalnych technik diagnostycznych, którymi są: wywiad, rozmowa, testy, metody projekcyjne i obserwacja.

Pozwala na dobre ukierunkowanie dalszych działań zmierzających do przezwyciężenia zgłaszanych przez klienta trudności.

Porady i konsultacje to daraźne formy pomocy mające na celu udzielenie klientowi wsparcia informacyjnego potrzebnego do rozwiązania jego prooblemu.

Spotkania terapeutyczne są formami pomocy bardziej ustrukturalizowanej, systematycznej i rozciagniętej w czasie. Zazwyczaj obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań przeprowadzanych raz w tygodniu, podczas których trwa praca nad wybranymi problemami klienta. W Poradni spotkania terapeutyczne mają charakter indywidualny i są zorientowane ma młodzież.

Interwencja kryzysowa to pomoc polegająca na udzieleniu wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w nagle zaistniałej sytuacji trudnej (np. strata bliskiej osoby).

Joomla Templates by Joomla51.com