Terapia grupowa dla dzieci prowadzona metodą Paula Dennisona

 

Po raz kolejny zorganizowano w Poradni zajęcia grupowe dla dzieci, prowadzone metodą Paula Dennisona. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone rok wcześniej cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rodziców, jak i samych dzieci.

Grupę tworzą dzieci w wieku przedszkolnym, głównie z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 • Ćwiczenia gimnastyki mózgu kierowane są do dzieci z:
 • nieprawidłowościami w funkcjonowaniu zmysłu wzroku i słuchu,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nieharmonijnym i opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych,
 • obniżoną sprawnością grafomotoryczną,
 • trudnościami w koncentracji uwagi,
 • trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji w grupie,
 • zaburzeniami emocji,
 • nadruchliwością,
 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz emocjonalno – społecznym i innymi nieprawidłowościami.

 

Ćwiczenia usprawniają m. in. :

 • koncentrację,
 • pamięć krótko i długotrwałą
 • funkcje grafomotoryczne
 • spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli
 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • umiejętność adekwatnego komunikowania się
 • ze sobą i otoczeniem
 • koordynację ruchową
 • proces myślenia
 • mowę

W tym roku połączono ćwiczenia P. Dennisona z muzykoterapią.

Muzykoterapia to forma psychoterapii, rehabilitacji lub pomocy psychomuzycznej, która wykorzystuje dźwięk oraz muzykę – w każdej możliwej formie – jako środek wyrazu, komunikacji, strukturyzacji oraz analizy relacji”.(E. Lecourt)

Jedna z bardziej znanych w Polsce metod muzykoterapii „Mobilna Rekreacja Muzyczna” jest to uporządkowany zbiór ćwiczeń ruchowych, rytmicznych, perkusyjnych, oddechowych, wyobraźni plastycznej, poetyckiej i działań relaksacyjnych stymulowanych różnorodną muzyką.
Twórca tej metody M. Kierył podkreśla, że muzykoterapia poprawia nastrój, zwiększa zdolność uczenia się i aktywność twórczą. Udział w zajęciach poprawia samopoczucie i samoocenę, obniża poziom lęku i uspokaja.

Cel muzykoterapii:

 • pogłębienie kontaktu z chorym, integracja grupy,
 • korekcja nieprawidłowych zachowań (m.in. postawy, logopedycznych),
 • ułatwienie odreagowania negatywnych emocji,
 • wzrost samooceny,
 • nauka różnych form relaksu,
 • szerokie uwrażliwienie kulturowe. (M. Kierył)

Opracowała: mgr Magdalena Miałkowska – neurologopeda  

Literatura:

 1. materiały ze szkolenia „MUZYKOTERAPIA. Profilaktyka i Terapia Muzyczna” prowadzonego przez dr M. Kieryła,
 2. „Muzykoterapia czyli jak wykorzystać siłę dźwięków” E. Lecourt, VIDEOGRAF II, Katowice 2008,
 3. (za http://www.l-earn.net)
Joomla Templates by Joomla51.com