Pedagodzy

 resized 20190902 084510 4331

 

Hanna Górska Rońda

 

 

 

 

 

 

     

- pedagog, terapeuta- reedukator,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera,, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji

- prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

- prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD

- prowadzi zajęcia warsztatowe grupowe z profilaktyki i przeciwdziałania agresji      

 

Kazimiera Mikołajewska

 

 

 

 

 

 


- pedagog,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji

- prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze metodą C. Sutton

- prowadzi zajęcia wspierające dla dzieci z mutyzmem, z problemami emocjonalnymi oraz sprawiającymi trudności wychowawcze, a także rodziców tych dzieci.

 

Beata Przybyszewska

 

 

 

 

 

 


- pedagog specjalny, terapeuta- reedukator, logopeda, doradca zawodowy,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży

- terapią logopedyczną

- prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

- terapią rodzin zastępczych i adopcyjnych (ukończyła kurs kwalifikacyjny PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych)

 


Izabela Ratyńska


 

 

 

 

 

 

 

- pedagog w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:

- diagnozą pedagogiczną

- diagnozą funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym ( PEP-R) dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera, dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji.

- terapią dzieci sprawiające trudności wychowawcze

- terapią dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

- prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze metodą C. Sutton

 


Beata Rybińska


 

 

 

 

 

 


- tyflopedagog,

- nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się:
- diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
- diagnozą funkcjonalną dzieci z wadami wzroku oraz niedowidzeniem
- prowadzi punkt informacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci 
niedowidzących.


 


Mariola Świętochowska


 

 

 

 

 

 

 

- pedagog, oligofrenopedagog,

- nauczyciel mianowany.

Zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży

- terapią dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 
 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com